0 Ks - 0 Kč

Poradíme: odborně

Poradíme v prodejně i na e-shopu
Nebojte se zeptat!

Doprava: za babku

Při nákupu nad 1 599 Kč ZDARMA,
jinak od 69 Kč, ceny dopravy zde

Zabalíme: pečlivě

Aby se nic nerozbilo
a s ohledem na přírodu

Odešleme: bleskem

Při objednání do 8:00 týž den,
jinak do 24 hodin.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Správcem osobních údajů podle č. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je společnost Reperio s.r.o. IČ: 29270715, DIČ: CZ29270715 se sídlem na Černopolní 251/65, ( dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Štefánikova 19a, Brno 602 00
email: info@provytvarniky.cz
tel: 734 659 999

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl.6 odst. 1 písm.b) GDPR
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu ( zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu /zejména pro zasílání obchodních sdělení a newletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst.2 zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a právcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.
 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • Měření zákaznické spokojenosti - Vaši spokojenost s nákupem (na e-shopu www.provytvarniky.cz) zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 • Remarketing - Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od společností Seznam.cz, a.s., Google Czech Republic, s.r.o., Facebook Ireland Limited. Ty nám umožňují ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamních sítích těchto společností. V rámci remarketingu nezískává naše společnost žádné vaše osobní údaje. Remarketing lze zablokovat zákazem cookies 3. stran v nastavení vašeho prohlížeče.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 • pokud pověřujeme zpracováním osobních údajů další subjekty (zpracovatele), předáváme jim údaje pouze v případě, kdy je to nutné k zajištění služeb

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země ( do zemí mimo EU ) nebo mezinárodní organizaci. Jedinou výjimkou může být zálohování poskytovatelem hostingu nutné pro zajištění bezpečnosti dat.

3. Seznam zpracovatelů 

 • PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, IČO: 25194798 (přeprava balíků)
 • Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, IČO: 28408306 (přeprava balíků)
 • Reperio s.r.o., Černopolní 251/65, Brno, IČO: 29270715 (IT služby)
 • AB SOLUTIONS s.r.o., Za Olšávkou 365, Uherské Hradiště, IČ: 05237238 (IT služby)
 • ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská 394/17, Praha 8, IČ: 25115804 (IT služby)
 • Web4U s.r.o., Pravdova 837, Jindřichův Hradec II, IČO: 26058774 (IT služby)
 • Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 02387727 (měření zákaznické spokojenosti)

VI. VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v GPDR máte

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle č. 15 GDPR
 • Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek

2. Dále máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména heslování přístupu, šifrování uložených dat, ochrana úložišť systémem firewall.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

4. Pokud byste měli za to, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány zákonně, můžete žádat omezení zpracování či vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů. V tom případě můžete také kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, www.uoou.cz.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018